Over Huub Evers

Dr. Huub Evers is zelfstandig onderzoeker en publicist op het terrein van de media-ethiek en de interculturele journalistiek. Daarnaast is hij extern ombudsman bij de regionale krant De Limburger. Voor die krant schrijf ik elke maand een column. De eerste verscheen in juni 2016.

Tot 2012 was ik lector Interculturaliteit en journalistieke kwaliteit en hoofddocent media-ethiek aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg.
Bij de vakgroep Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam was ik docent communicatie-ethiek. Daarnaast was ik jarenlang (gast)docent aan de Master “Journalistiek in een crossmediale nieuwsomgeving” van de Media Academie in Hilversum en de postdoctorale opleiding Journalistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 
Ik studeerde theologie met specialisatie ethiek en promoveerde in 1987 aan de VU op een proefschrift over journalistiek-ethische normen in de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek. Ik publiceer geregeld over onderwerpen op het terrein van de media- en communicatie-ethiek en van de interculturele journalistiek. Ook treed ik op in radio- en televisieprogramma’s als deskundige op dit terrein. Ik gaf en geef gastcolleges aan een groot aantal universitaire instellingen in binnen- en buitenland en houd inleidingen voor uiteenlopende gezelschappen.

 
Nevenfuncties:

Lid van de Raad voor de Journalistiek (tot 2019)

Lid Media Study Group

 

 

^ Naar boven