Boeken

 

 

Handboek journalistieke ethiek


Handboek Journalistieke Ethiek. Morele dilemma's in het digitale tijdperk, Amsterdam: Boom Uitgevers 2021.

Op de website bij dit boek plaats ik maandelijks een blog over actualiteiten op het terrein van de media -ethiek: 

https://www.boomhogeronderwijs.nl/auteur/110-3424_Evers/100-9613_Handboek-journalistieke-ethiek#extra

 

Media-ethiek. Morele dilemma's in journalistiek, communicatie en reclame, Groningen: Noordhoff Uitgevers 2012 (vierde druk)
 
Kan dat zomaar? Over ethische kwesties in de journalistiek, Den Haag: Boom Lemma Uitgevers 2011
 
De Nieuwsombudsman. Waakhond of schaamlap? Diemen: AMB 2009 (met Harmen Groenhart en Jan van Groesen)
 
The News Ombudsman. Watchdog or decoy? Diemen: AMB 2010 (with Harmen Groenhart and Jan van Groesen)
 

 


Huub Evers & Carmelita Serkei (red.). Naar een interculturele journalistiek. Beschouwingen over media en multiculturele samenleving. Amsterdam: Aksant 2007

Ethiek in de bedrijfsjournalistiek. Den Haag: Cahiers Bedrijfsjournalistiek Logeion 2007

 

Over interculturaliteit en kwaliteit van de journalistiek. Eindhoven: Fontys Hogescholen 2007 (oratie)

Huub Evers & Toon Rennen (red.). Journalistiek moet verder. Tien beschouwingen over journalistiek. Nijmegen: Uitgeverij Valkhof Pers 2005

Internetjournalistiek. Nieuwe ethische vragen? Amsterdam: Aksant 2002

 

Communicatie-ethiek. Amsterdam: Het Persinstituut 1998

Journalistiek en ethiek. Een onderzoek naar regelgeving in de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960 – 1985, Delft: Eburon 1987 (proefschrift Vrije Universiteit)

^ Naar boven