Bijdragen aan bundels

Groenhart, H. & Evers, H. (2018). The Netherlands: From awareness to realization. In T. Eberwein, S. Fengler & M. Karmasin (eds.) (2018). The European Handbook of Media Accountability. London & New York: Routledge. Pp 170-180

 

Telkens weer afwegen. De integere journalist. In J. Talsma & E. Karssing (red.) (2015). Jaarboek Integriteit 2015. Den Haag: CAOP. Pp 74-83

 

Communicatie-ethiek' en 'Media-ethiek'. In H. Willemsen & P. de Wind (red.) (2015). Woordenboek Filosofie. Antwerpen - Apeldoorn: Garant. Pp 97-99 en 357-359

 

Groenhart, H. & Evers, H. (2014). Media Accountability and Transparency – What Newsrooms (Could) Do. In S. Fengler, T. Eberwein, G. Mazzoleni, C. Porlezza & S. Ruß-Mohl (eds.) (2014). Journalists and Media Accountability. An International Study of News People in the Digital Age. New York: Peter Lang. Pp 129-146

Huub Evers en Harmen Groenhart (2011). The Netherlands: Bits of Accountability in a Sea of Freedom. In Eberwein, T., S. Fengler, E. Lauk & T. Leppik-Bork (Eds). Mapping Media Accountability - in Europe and Beyond. Keulen: Herbert von Halem Verlag. Pp. 114-130
 
Huub Evers en Tobias Eberwein (2011). Can a million toothless tigers make a difference? Potentials and pitfalls of web-based accountability processes in German journalism. In A Collection of Country Reports from Europe, North America and the Arab world. Dortmund: MediaAcT
 
Huub Evers, Mike Jempson en Wayne Powell (2011). Media accountability online: context, practices and cases in the UK. In A Collection of Country Reports from Europe, North America and the Arab world. Dortmund: MediaAcT

Medienethische Debatten in den Niederlanden. In: Schicha, C.; C. Brosda (Eds): Handbuch Medienethik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010, p. 531-542

Wachhund oder Lendenschurz? Der Ombudsmann im niederländischen Selbstkontrollesystem. In: Pöttker, H.; C. Schwarzenegger (Eds): Europäische Öffentlichkeit und journalistische Verantwortung. Köln: Herbert van Halem 2010, p. 217 - 233
 
Values Education inspiratiebron voor Nederlands Hoger Beroepsonderwijs. “It tells people who we are and what we stand for”. In P. van Zilfhout e.a., Ruimte Scheppen. Filosofie, Fontys en het hbo, Eindhoven: Fontys Hogescholen 2010, p. 61-77
 
Medya etigi Internet haberciligi: Yeni etik sorunlar mi? In Bülent Çapli ve Hakan Tuncel (ed.)(2009). Televizyon Haberciliginde Etik. Ankara Üniversitesi Iletisim Fakültesi ve Fatusch

Gezonde berichtgeving. Over hypes in de media en morele standaarden in de journalistiek. In: I. de Beaufort e.a. (red.) (2008). De Kwestie. Praktijkboek Ethiek voor de Gezondheidszorg. Den Haag: Lemma, p. 408-413

Van Fatwa tot Madonna. Twintig jaar uitingsvrijheid onder spanning. In: H. Evers en C. Serkei (red.). Kwaliteit van de journalistiek. Amsterdam: Aksant 2007, p 29 – 39

Danish cartoon affair reveals vital problem. In: B. Debatin (ed.). Der Karikaturenstreit und die Pressefreiheit: Wert- und Normenkonflikte in der globalen Medienkultur // The Cartoon Debate and the Freedom of the Press: Conflicting Norms and Values in the Global Media Culture. Münster: LIT Verlag 2007, p 85-91

Ethischer Rat für den niederländischen Journalismus. In: Bauer, Th. und G. Ortner (Hrsg.) (2006), Werte für Europa. Medienkultur und ethische Bildung in Europa. Düsseldorf: B + B Medien, p. 103 - 126  
 
Journalistiek worstelt met multiculturele samenleving. In Culturele diversiteit en de media. Nijmegen: KIM 2005, p. 36 – 42

Wetenschapsjournalistiek en ethiek. In: Drenthen, M., J. Willems en H. Zwart (red.) (2005). Ethiek van de wetenschapscommunicatie. Mag je alle kennis communiceren? Den Haag: Boom Onderwijs, p. 167 – 186

Gewoon zoals het hoort? Privacyregels aan heroverweging toe. In: H. Evers & T. Rennen (red.) (2005). Journalistiek moet verder. Tien beschouwingen over journalistiek. Nijmegen: Valkhof Pers, p. 168-187

Journalistiek en Media. Op weg naar verantwoording in een mediacratie. In: R. van Es (red.). Communicatie en ethiek. Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid. Amsterdam: Boom 2004, p. 140 - 153

Reclame. Van aanprijzen tot verleiden. In: R. van Es (red.). Communicatie en ethiek. Organisaties en hun publieke verantwoordelijkheid. Amsterdam: Boom 2004, p. 206 - 219

Codes of ethics. In: B. Pattyn (ed.)(2000), Media Ethics. Opening Social Dialogue. Leuven: Peeters, p. 255 - 282
 
Privacy of crime victims. In U. Sonnenberg & B. Thomaß (red.) (1997). Journalistic decision-taking in Europe. Case by case. Maastricht: European Journalism Centre, p. 35 - 39

 

Waarin een groot dorp klein kan zijn of de lotgevallen van een columnist. In Leydraden 1990, 2, 13-17

 

Raad voor de Journalistiek zeker niet overbodig! In Massacommunicatie 17 (1989) 4, 345-354

 

Media-ethiek en de Raad voor de Journalistiek. In Massacommunicatie 16 (1988) 3, 207-221

^ Naar boven