Onderzoek


Al dertig jaar doe ik onderzoek naar de Raad voor de Journalistiek, vooral naar de uitspraken van deze instantie voor zelfregulering in de journalistiek. Dat resulteerde in 1987 in mijn proefschrift “Journalistiek en Ethiek. Een onderzoek naar regelgeving in de uitspraken van de Raad voor de Journalistiek 1960 – 1985”. Daarna ben ik mij met dit thema bezig blijven houden. Zie mijn publicatielijst. Ik ben nu zelf lid van de Raad.

In 2007 en 2008 voerde ik een onderzoek uit naar het functioneren van ombudslieden bij nieuwsmedia, in het bijzonder in Nederland. Onderzocht werd welke rol de ombudsman speelt in het proces van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. Voor dit onderzoek werden onder meer ruim vierhonderd rubrieken geanalyseerd van de ombudsman van de Volkskrant, de voormalige lezersredacteur van het Rotterdams Dagblad en van de voormalige ombudsman van de NOS. Het onderzoek werd afgesloten met de publicatie “De nieuwsombudsman, waakhond of schaamlap?”, uitgegeven door AMB in Diemen.
Later verscheen bij dezelfde uitgever de Engelse vertaling onder de titel “The News Ombudsman. Watchdog or decoy?”

Van 2010 tot 2013 nam ik deel aan een groot internationaal onderzoek naar “Media Accountability and Transparency in Europe”. Het is een vergelijkend onderzoek naar media accountability instruments (raden voor de journalistiek, ombudslieden, ethische codes etc.) met speciale aandacht voor de online media waar nieuwe vormen worden ontwikkeld. Dit project werd afgesloten in juli 2013. De resultaten zijn te vinden bij de publicaties en op de website van MediaAcT.

^ Naar boven