Trainingen

Als specialist op het terrein van de media- en communicatie-ethiek en de interculturele journalistiek bied ik trainingen aan op deze terreinen.

Ik beschik over een zeer ruime onderwijservaring op diverse niveaus.

Ik geef dilemma-trainingen aan redacties gedurende een of meer dagdelen over hoe efficiënt en effectief om te gaan met morele vraagstukken en seminars op maat over media-ethische kwesties in de alledaagse praktijk.

 

 

In het najaar van 2019 start de cursus Ethiek en Media. Tussen macht en verantwoordelijkheid.

 

In een tijd van alternatieve feiten, nepnieuws, algoritmen en filterbubbels is de kwaliteit van informatie en communicatie een belangrijk thema. Hoe betrouwbaar is de informatie die we dagelijks tot ons nemen? Hoe weet je of de afzender betrouwbaar is? Wie heeft er belang bij om nepnieuws te verspreiden of om te spreken over alternatieve feiten? Hoe werken filterbubbels en algoritmes op Facebook?

Als moderne burgers leven we in een samenleving waarin de wetmatigheden van de media, beeldvorming en de publieke opinie een belangrijke rol spelen. Daarnaast is er sprake van een toenemende commercialisering; het marktdenken zal naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen en dus een steeds grotere bedreiging vormen voor de journalistieke onafhankelijkheid. Bovendien is er sprake van een vervaging van grenzen tussen genres; de afstand tussen nieuws- en actualiteitenprogramma’s en entertainmentprogramma’s wordt kleiner.

Deze ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie volgen elkaar in sneltreinvaart op en dwingen tot permanente reflectie. De media-ethiek houdt zich bezig met reflectie op deze en andere vragen. Bijvoorbeeld: wanneer mogen schokkende beelden wel of niet worden uitgezonden? Welke nieuwe kwesties dienen zich aan in het digitale tijdperk, bijvoorbeeld het recht om te worden vergeten. Waar liggen de grenzen van de persoonlijke levenssfeer wanneer de media steeds meer aandacht besteden aan het privéleven van bekende mensen? Wat betekent de beschikbaarheid van privégegevens op sociale netwerksites als Facebook, Twitter en YouTube voor de standaarden van de traditionele media? Is internet inmiddels de nieuwe norm? En meer algemeen: waar liggen de morele grenzen van de vrijheid van meningsuiting? Waar botsen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst? Welke morele kwesties dienen zich aan in de wereld van de reclame en in de communicatie tussen overheden, organisaties, bedrijven en burgers? Aan welke normen wordt het handelen van journalisten, communicatieprofessionals en reclamemakers getoetst door instanties als de Raad voor de Journalistiek en de Reclame Code Commissie?

 

 

 

^ Naar boven